Gravsten före restaurering

Före

Tvätt av gravsten och fotsten + förgyllning.

Gravsten efter restaurering

Efter

Tvätt av gravsten och fotsten + förgyllning.

Hautakivi ennen entisöintiä

Före

Tvätt av gravsten, fotsten och stenlykta + förgyllning.

Hautakivi entisöinnin jälkeen

Efter

Tvätt av gravsten, fotsten och stenlykta + förgyllning.

Hautakivi ennen entisöintiä

Före

Tvätt av gravsten + förgyllning.

Hautakivi entisöinnin jälkeen

Efter

Tvätt av gravsten + förgyllning.

Hautakivi ennen entisöintiä

Före

Tvätt av gravsten och fotsten + försilvring.

Hautakivi entisöinnin jälkeen

Efter

Tvätt av gravsten och fotsten + försilvring.

Hautakivi ennen entisöintiä

Före

Tvätt av gravsten och fotsten.
Ny gravering samt förgyllning av äldre text.

Hautakivi entisöinnin jälkeen

Efter

Tvätt av gravsten och fotsten.
Ny gravering samt förgyllning av äldre text.

Hautakivi ennen entisöintiä

Före

Tvätt av gravsten + försilvring.

Hautakivi entisöinnin jälkeen

Efter

Tvätt av gravsten + försilvring.