Gravstensgraveringar samt övriga gravstensarbeten i hela Österbotten

Vi utför graveringar och förgyllningar, samt tvätt och riktning av gravstenar i hela Österbotten.

Ta kontakt

Gravstensgraveringar samt övriga gravstensarbeten i Vasa med omnejd

Vi utför graveringar och förgyllningar, samt tvätt och riktning av gravstenar i Vasa med omnejd.

Ota yhteyttä

Gravstensgraveringar samt övriga gravstensarbeten i Vasa med omnejd

Vi utför graveringar och förgyllningar, samt tvätt och riktning av gravstenar i Vasa med omnejd.

Ota yhteyttä

Gravstensförsäljning

 

Vackra gravstenar tillverkade i Österbotten.

Graveringar

 

Gravering av ny text på en befintlig gravsten.

Restaureringar

 

Tvätt samt förgyllning av gravsten.

Riktning av gravsten

Vi rätar upp gravstenar som blivit sneda med tiden.

Gravstensförsäljning

När inköp av gravsten blir aktuellt står vi gärna till tjänst. Vi utför planering och försäljning av nya gravstenar, tillverkade i Österbotten. I vår gravstensbutiken kan du bekanta dig med olika gravstenmodeller, färger och dekorationer. Du får även alltid en färdig bild på hur gravstenen kommer att se ut, innan tillverkning påbörjas.

Till fotogalleriet

Gravering av gravsten

Under sommarmånaderna utför vi graveringar direkt på gravgården, under höst och vinter transporterar vi gravstenen till vår stenverkstad. Många års erfarenhet av graveringsarbeten garanterar ett vackert och högkvalitativt slutresultat, även i långa texter, såsom dikter och ordspråk.

 

Fråga mer

Riktning av gravsten

På grund av tjälbildning i marken och påverkan från jordmånen på gravgården, kan gravstenen med tiden bli sned. Vi rätar upp gravstenen professionellt, utan att skada gravplatsen. Rätning av stenen kräver upplyftning och ommontering av gravstenens fotsten.
Under ommonteringen säkerställs att fotstenen ger gravstenen en rak, jämn och stabil grund att vila på.

Fråga mer

Restaurering av gravsten

 Under årens lopp samlas olika föroreningar i stenen, såsom mossa som kan täcka själva graveringen och andra prydnader på stenen. Vi rengör noggrant ytan på stenen från all ingrodd smuts som bildats. Övriga restaureringsarbeten inkluderar omförgyllning eller omförsilvring av texter och mönster, ommålning och slipning.

Beställ restaurering